Oşinografik Ölçme Sistemleri

Burada sembolik olarak verdiğimiz oşinografi sistemlerimizin daha fazlası Kordi'in kurumsal sitesi'nde (www.kordil.com.tr) detaylı olarak sunulmaktadır. Lütfen daha fazla bilgi için bizimle temasa geçiniz.

Kordil TG05

Tide Gauge

Kordil TG05 Tide Gauge (Gelgit / Su Seviyesi Yüksekliği / Mareograf Ölçüm Sistemi)

Kordil TG05, yüksek doğruluklu ve hassasiyetli su seviyesi takip ve kayıt sistemidir. Düşük güç tüketimi ve kolay kurulumu ve küçük hacmi sayesinde birçok uygulama alanında tercih edilmektedir. Denizler, barajlar, yapay ve doğal göller, akarsular, su tankları gibi birçok alan ve yapıda kullanılabilir. Kullanıcı, toplanan verileri (aşağıdaki) Kordil TG05 yazılımı arayüzünde tek bir ekran üzerinde kolaylıkla görüntüleyebilir veya alınan $KORDIL mesajlarının kaydedildiği log dosyasına erişebilir.

Uygulama Alanları

 • Batimetrik, hidrografik ve oşinografik ölçümler
 • Offshore platformlar, su tankları
 • Seyir güvenliği için su seviyesi ölçümleri
 • Baraj ve doğal göllerde su seviyesi takibi
 • Ortalama deniz suyu seviyesi yüksekliği tespiti
 • Dalga yüksekliği ve çalkantı modelleme

AML Oceanographic Base X2

Base_X2.png

Base X2 - Çok Parametre Oşinografik Ölçüm Sistemi

Base X2 sağlam, kolay taşınabilir ve 100 veya 500 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş bir oşinografik araştırma cihazıdır. Askı aparatı sayesinde halat veya ipe bağlanıp istenilen derinliğe kadar indirilerek, derinlik profili bazında ölçüm alır. Üzerinde bulunan yeşil ışık sayesinde, ölçüm yaparken pilin şarj durumu, kayıt durumunu ve dahili hafıza durumu hakkında bilgi edinilir. Base X2, üzerinde bulunan 2 sensör yuvası aracılığı ile AML X Change™ sensörlerinden uygun olanlarının takılmasına da olanak sağlar.

Sensörlerin sökme ve takması, basittir ve sadece vidalanarak yerine oturtulur ve çıkartılır. Standart sistem üzerinde ses hızı ve derinlik sensörü bulunur. Sistem SeaCast yazılımı ile birlikte tedarik edilmekte ve bu yazılım ile ölçülen veriler bilgisayara bağlantı kablosu ile kolayca aktarılabilmektedir.

AML Oceanographic Minos X

MinosX.png

Minos X sağlam, kolay taşınabilir, 1000, 6000 veya 11000 metre derinliğe kadar olan sular için dizayn edilmiş bir oşinografik araştırma cihazıdır. Askı aparatı sayesinde halat veya ipe bağlanıp istenilen derinliğe kadar indirilerek, derinlik profili bazında ölçüm alır. Üzerinde bulunan yeşil ışık sayesinde, ölçüm yaparken pilin şarj durumu, kayıt durumunu ve dahili hafıza durumu hakkında bilgi edinilir. Minos X, üzerinde bulunan 3 sensör yuvası aracılığı ile AML X Change™ sensörlerinden uygun olanlarının takılmasına da olanak sağlar. Sensörlerin sökme ve takması, basittir ve sadece vidalanarak yerine oturtulur ve çıkartılır. Standart sistem üzerinde ses hızı ve derinlik sensörü bulunur. Sistem SeaCast yazılımı ile birlikte tedarik edilmekte ve bu yazılım ile ölçülen veriler bilgisayara bağlantı kablosu ile kolayca aktarılabilmektedir.

FlowQuest

Linkquest FlowQuest Akustik Doppler Akıntı Ölçüm Sistemi

FlowQuest 300 600 ve 1000 Akustik Doppler Akıntı Ölçüm Sistemi + Wave + Debi

FlowQuest LinkQuest Inc. tarafından üretilen yüksek performanslı Akustik Doppler Akıntı Profil cihazları serisidir. FlowQuest akıntı profili cihazları okyanus, liman, göl ve nehirlerde akıntı ölçümünde kullanılabileceği gibi, kıyı bölgelerde dalga ölçümü için de kullanıma uygundur. Uzun mesafelerde çalışma yetisiyle, standart derin su derinlik oranı ve diğer LinkQuest modemleri ve üçüncü parti sensörlerle mükemmel bir uyumla çalışmaktadır. Sistemlerde bulunan taban takip (bottom tracking) özelliği ile, dışarıdan konum girişi olmaksızın sadece tabandan aldığı konum verisini kullanarak göreceli hızı hesaplayabilmekte ve dinamik ortamda da kullanılmaktadır.

WaveQuest opsiyonel olarak FlowQuest 600 ve 1000’e uyarlanmış bir fonksiyondur. Bu seçenek için ekstra elektronik veya basınç muhafazaya ihtiyaç duymaksızın akıntı ölçümü yapılırken dalga spektrumları da ölçülerek kaydedilir. Zaman ve frekans olarak; dalga yükseklikleri, belirgin dalga yüksekliği, maksimum dalga yüksekliği, ortalama dalga yüksekliği, dalga yönleri, frekansları, periyotları; ortalama periyot, belirgin periyot, tepe periyodu, baskın periyodu parametrelerini yansıyan akustik sinyallere dayanarak üretir.

Sistem dinamik ve statik kullanıma elverişlidir.

Kordil MetOcean 

Komple meteorolojik ve oşinografik ölçüm ve görüntüleme sistemi.

Kordil MetOcean Meteorolojik ve Oşinografik Ölçüm İstasyonu

Kordil MetOcean Meteorolojik ve Oşinografik Ölçüm İstasyonu

Meteorolojik ve oşinografik ölçümlerin bileştirilerek bütünleşik platormlarda birlikte çalıştırılarak tek noktadan çoklu parametreler elde edilir. Bu nedenle meteoroloji ve oşinografi kelimelerini birlikte çağıran metocean ismini almıştır. Kordil Metocean sistemi üst düzey meteorolojik verilerin yine üst düzey oşinografik veriler ile birlikte tek bir platform veya lokasyon kurularak bu veriler kaydedilir veya uzaktaki bir lokasyona gerçek zamanlı olarak, istene aralıklar ile gönderilirler.

Kordil MetOcean yazılımı, kolay arayüzü ve kurulumu sayesinde Windows tabanlı bir program olup, bu program aracılığı ile verilerin kaydedilmesi ve uzak lokasyonlara transferi kolaylaştırılmıştır.

Kullanım Alanları

 • Kıyıötesi inşaat projeleri
 • Petrol ve gaz platformları
 • Uzun süreli gözlem istasyonları
 • Liman ve seyir güvenliği
 • İş güvenliği risk kriterlerinin tespiti
 • Dizayn ve tasarım kriterlerinin belirlenmesi

Parametreler: Su seviyesi yüksekliği, Su sıcaklığı, Rüzgar hızı, Rüzgar yönü, Hava sıcaklığı, Hava basıncı, Bağıl nem, Çiğlenme noktası, Dalga yüksekliği, Dalga yönü

Platformlar: Şamandıra ve yüzen platformlar, İskele ve limanlar, Açık deniz yüzen ve sabit platformlar