Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu ve Oşinografi Sistemleri - Kordil MetOcean

Oşinografik sistemler üreten bu alanda sistemler ve yazılımlar geliştiriyoruz. Yüksek teknolojik altyapımız ve reaktif servis ağımız sayesinde yerli marketin bir çok alanında varız ve sürekli genişliyoruz. Oşinografi.com (bu sitede) sembolik olarak verdiğimiz oşinografi sistemlerinin daha fazlası Kordi'in kurumsal sitesi'nde detaylı olarak sunulmaktadır. Lütfen daha fazla bilgi için bizimle temasa geçiniz. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB) tarafından yayınlanan "Kıyı Yapı ve Tesislerinde, Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ Kapsamında Hazırlanacak Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporlar İçin Uygulanacak Teknik Çalışmalar" kapsamındaki tüm etütleri bünyemizde yapıyoruz. Özetle altta listelenen başlıklar kapsamıdaki tüm etüt talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 • Liman
 • Mendirek / dalgakıran
 • Balıkçı barınağı / çekek yeri
 • İskele (I, L, T tipi)
 • Sabit ahşap iskele
 • Rıhtım
 • Dolgu
 • Sahil yolu dolgusu
 • Tersane /yat limanı /marina
 • Boru hattı / deşarj hattı
 • Yüzer platformlar
 • Kafeste balıkçılık
 • Deniz içi kum-çakıl ve maden ocakları
 • 5312 sayılı kanun dahili acil müdahale planları
 • Diğer isteğe bağlı çalışmalar

Oşinografi okyanusun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönlerinin ve bunların etkilerinin incelenmesine verilen bir addır. Kordil, bu kapsamda, deniz, göl, nehir akıntıları, dalgalar deniz içinde ve sınırları ötesinde çeşitli kimyasal maddelerin ve fiziksel özelliklerin ve biyolojik canlılığın izlenmesi ve incelenmesi amacıyla çözümler sunuyoruz. Oşinografi ile ilişkili olarak meteorolojik ölçümlerimiz de oşinografi'nin vazgeçilmesi olması münasebeti ile kapsamımız dahilindedir. Bu anlamda yaptığımız çalışmalara MetOcean olarak adlandırıyoruz.

Fiziksel Oşinografik Ölçümler

Kordil fiziksel oşinografi kapsamında kısa ve uzun periyotlar ile, hem kıyıötesi inşaat projeleri süresince kullanılmak üzere veya mühendislik yapılarının tasarımı ve oşinografik davranışların kayıt altına alınması için çalışmalar yapmaktayız.

 • Akıntı hız ve Yönleri'nin tüm su kolonu boyunca kısa veya uzun süreli ölçülmesi ve gerçek zamanlı monitör edilmesi
 • Gelgit (Tide Height) ve su seviyesi yüksekliği'nin ölçülmesi, kaydedilmesi ve ve raporlanması
 • Dalga Yüksekliği, Dalga Yönü ve Dalga Periyodu'nun ölçülmesi

Meteorolojik Ölçümler

Oşinografi'nin önemli bir parametresi olan meteorolojik ölçümler kapsamında

 • Rüzgar Hızı, Rüzgar Yönü ve Maksimum Rüzgar Hızı (Gust)
 • Hava Basıncı ve Hava Sıcaklığı
 • Nem Oranı (Bağıl Nem) ve Çiğ Noktası

Kimyasal Oşinografik Ölçümler

Kimyasal oşinografi kategoride değerlendirdiğimiz deniz suyunun karakteristiklerine ilişkin ölçümler yapmaktayız.

 • İletkenlikSıcaklık ve Derinlik, Yoğunluk ve Tuzluluk
 • Bulanıklık, pH ve Çözülmüş Oksijen
 • Ses Hızı Profili
 • Floresin, Rodamin,
 • Ham Petrol, Rafine Yakıt
 • Fotosentetik Aktif Radyasyon

Biyolojik Oşinografik Ölçümler

Biyolojik canlılığın korunması ve varlığının tespiti amacıyla aletsel yöntemler ile gerçek zamanlı yaptığımız ölçümler.

 • Fikoeritrin (mavi-yeşil su yosunları)
 • Klorofil A (mavi canlılar)
 • Renkli Çözülmüş Organik Varlıklar
 • Işınımlı Çözülmüş Organik Varlıklar

 

Kordil Meteoroloji ve Oşinografi işleri ve sistemleri hakkında daha fazla bilgi için, Kordil'in kurumsal sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğer hidrografi ve oşinografi firması arıyorsanız, her hangi bir sebeple deniz su veya okyanuslarda bir ölçüme ihtiyaç duyarsanız bizimle temasa geçiniz. Sizere destek vermekten mutluluk ve onur duyarız. 

Oşinografi

Platform üzeri komple Kordil MetOcean sistemleri ve kurulumları

Tide Gauge

Kordil TG05 Tide Gauge su seviyesi (gelgit) yüksekliği ölçme sistemi

Oşinografik Şamandra

Kordil MetOcean System; bütünleşik Meteoroloji ve Oşinografi Şamandrası