Oşinografi Ölçme Hizmetleri ve Sistemleri

Kordil ülkemizde yerli olarak oşinografik sistemler üreten bu alanda sistemler ve yazılımlar geliştiren bir firmadır. Yüksek teknolojik altyapımız ve reaktif servis ağımız sayesinde yerli marketin bir çok alanında varız ve sürekli genişliyoruz. Oşinografi.com (bu sitede) sembolik olarak verdiğimiz oşinografi sistemlerinin daha fazlası Kordi'in kurumsal sitesi'nde (www.kordil.com.tr) detaylı olarak sunulmaktadır. Lütfen daha fazla bilgi için bizimle temasa geçiniz.

Oşinografi okyanusun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yönlerinin ve bunların etkilerinin incelenmesine verilen bir addır. Kordil, bu kapsamda, deniz, göl, nehir akıntıları, dalgalar deniz içinde ve sınırları ötesinde çeşitli kimyasal maddelerin ve fiziksel özelliklerin ve biyolojik canlılığın izlenmesi ve incelenmesi amacıyla çözümler sunuyoruz. Oşinografi ile ilişkili olarak meteorolojik ölçümlerimiz de oşinografi'nin vazgeçilmesi olması münasebeti ile kapsamımız dahilindedir. Bu anlamda yaptığımız çalışmalara MetOcean olarak adlandırıyoruz. 

Fiziksel Oşinografik Ölçümler

Kordil fiziksel oşinografi kapsamında kısa ve uzun periyotlar ile, hem kıyıötesi inşaat projeleri süresince kullanılmak üzere veya mühendislik yapılarının tasarımı ve oşinografik davranışların kayıt altına alınması için çalışmalar yapmaktayız.

 • Akıntı hız ve Yönleri'nin tüm su kolonu boyunca kısa veya uzun süreli ölçülmesi ve gerçek zamanlı monitör edilmesi
 • Gelgit (Tide Height) ve su seviyesi yüksekliği'nin ölçülmesi, kaydedilmesi ve ve raporlanması
 • Dalga Yüksekliği, Dalga Yönü ve Dalga Periyodu'nun ölçülmesi

Meteorolojik Ölçümler

Oşinografi'nin önemli bir parametresi olan meteorolojik ölçümler kapsamında

 • Rüzgar Hızı, Rüzgar Yönü ve Maksimum Rüzgar Hızı (Gust)
 • Hava Basıncı ve Hava Sıcaklığı
 • Nem Oranı (Bağıl Nem) ve Çiğ Noktası

Kimyasal Oşinografik Ölçümler

Kimyasal oşinografi kategoride değerlendirdiğimiz deniz suyunun karakteristiklerine ilişkin ölçümler yapmaktayız.

 • İletkenlikSıcaklık ve Derinlik, Yoğunluk ve Tuzluluk
 • Bulanıklık, pH ve Çözülmüş Oksijen
 • Ses Hızı Profili
 • Floresin, Rodamin,
 • Ham Petrol, Rafine Yakıt
 • Fotosentetik Aktif Radyasyon

Biyolojik Oşinografik Ölçümler

Biyolojik canlılığın korunması ve varlığının tespiti amacıyla aletsel yöntemler ile gerçek zamanlı yaptığımız ölçümler.

 • Fikoeritrin (mavi-yeşil su yosunları)
 • Klorofil A (mavi canlılar)
 • Renkli Çözülmüş Organik Varlıklar
 • Işınımlı Çözülmüş Organik Varlıklar

 

Kordil Meteoroloji ve Oşinografi işleri ve sistemleri hakkında daha fazla bilgi için, Kordil'in kurumsal sitesini ziyaret edebilirsiniz. Eğer hidrografi ve oşinografi firması arıyorsanız, her hangi bir sebeple deniz su veya okyanuslarda bir ölçüme ihtiyaç duyarsanız bizimle temasa geçiniz. Sizere destek vermekten mutluluk ve onur duyarız. 

Meteoroloji ve Oşinografi - MetOcean

Platform üzeri komple Kordil MetOcean sistemleri ve kurulumları

Tide Gauge

Kordil TG05 Tide Gauge su seviyesi (gelgit) yüksekliği ölçme sistemi

MetOcean

Kordil MetOcean System; bütünleşik Meteorolojil ve Oşinografi Şamandra